2013-10-17_1382030194

چطور میشه زندگی خوب و راحتی داشت؟ خوشبختی کجاست؟ چرا هرچقدر میگردیم خوشبختی رو پیدا نمیکنیم ؟ اصلا زندگی خوب چه مزه ایه ؟

شاید خوشبختی ربطی به امکانات و داشته‌های ما نداره، شاید خوشبختی روش زندگی ماست. شاید همین ناامید نشدن خود خوش بختیه. پس به قول اونوریا ” دُنت گیو آپ “

پ ن : این عکس رو سال گذشته یک غروب خوب که نه سرخ بود و نه گرم، حوالی چابکسر گرفتم، روز خوبی بود.