پاروی بی قایقبتازگی آلبوم جدید محسن چاووشی به نام پاروی بی قایق منتشر شده . همیشه کارهای چاووشی را دوست داشته ام و پیگیری میکنم . من فکر میکنم نکته خوبی که در شنیدن موسیقی و صدای چاووشی و البته ترانه هایی که انتخاب میکند،میلی است که در شنونده برا ی تصویر سازی دهنی ایجاد میکند. اینطور است که چاووشی درهر آلبوم (برای من) شنیدنی تر می شود.
قطعه خواب را زیاد میشنوم. شاید به خاطر تمام خوابهایی است که میبینم و بی تعبیر مانده .

در یک جمله : پاروی بی قایق محسن چاوشی روایت پذیرش یک فقدان است.

نوشتن جملات گنگ و بی معنی هم دیگه آرومم نمیکنه.

اُنقَدَر خوب و قشنگی که ناتونُم ترکِت کُنُم.

از هرکه سراغت را میگیرم شصتش را نشان میدهد، حالت خوب است یا من را مسخره کرده اند؟

یک روز وقتی همه موهایم سفید شده و ژاکتی قهوه ای پوشیده ام کتابی که مشغول خواندنش بودم را چند لحظه کنار میگذارم ، عینکم را بر می دارم و از ایوان به حیاط باران زده خیره میشوم، هوا سرد اما قابل تحمل است و من  آن روز کاش آه نکشم، کاش لبخند بزنم.